ESCO ELIOS USLUGE

Glavna delatnost naše kompanije je realizacija projekata javno – privatnog partnerstva u oblasti rekonstrukcije, racionalizacija i održavanja javnog osvetljenja u lokalnim samoupravama.

Naša kompanija nudi sledeće usluge:

Realizacija projekata po sistemu “ključ u ruke”, što obuhvata:

- Obilazak i merenja na terenu

- Savetovanje u vezi postupka javno-privatnog partnerstva

- Izrada elaborata o izvodljivosti projekta po ESCO modelu

- Predfinansiranje po ESCO modelu

- Priprema i implementacija projekata

- Garantovanje uštede i kontrola iste

- Održavanje LED svetiljki