ESCO ELIOS - OPŠTINA ADA

Partnerstvo za ugled.

Rekonstukcija javne rasvete u opštini Ada (2016)

Prikaz projekta: projekat koji je ostvaren 2016-e godine predstavlja jedan od prvih projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti rekonstrukcije javne rasvete sa LED svetiljkama u Srbiji. Zahvaljujući ovom projektu, lokalna samouprava je dobila novu javnu rasvetu koja obezbeđuje efikasniju i ravnomerniju osvetljenost i ostvaruje finansijsku uštedu.