ESCO ELIOS - OPŠTINA KOVAČICA

Partnerstvo za ugled.

Zamena javnog osvetljenja na teritoriji opštine KOVAČICA (2019)

Prikaz projekta: projekat koji je ostvaren 2019-e godine predstavlja jedan projekat javno-privatnog partnerstva u oblasti rekonstrukcije javne rasvete sa LED svetiljkama u Srbiji. Zahvaljujući ovom projektu, lokalna samouprava je dobila novu javnu rasvetu koja obezbeđuje efikasniju i ravnomerniju osvetljenost i ostvaruje finansijsku uštedu.