ESCO ELIOS - OPŠTINA KRUŠEVAC

Partnerstvo za ugled.

Modernizacija javne rasvete u naseljenim mestima grada Kruševca (2017-2018)

Prikaz projekta: projekat, čija je realizacija u toku, predstavlja najveći projekat rekonstrukcije javne rasvete kroz model javno-privatnog partnerstva sa LED svetiljkama u ovom regionu. Zahvaljujući ovom projektu, naseljena mesta grada dobijaju novu javnu rasvetu koja obezbeđuje efikasniju i ravnomerniju osvetljenost i grad ostvaruje finansijsku uštedu od prvog dana perioda garantovanja.