ESCO ELIOS - OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI

Partnerstvo za ugled.

Modernizacija javne rasvete u gradskom delu opštine Petrovac na Mlavi (2017)

Prikaz projekta: projekat koji je ostvaren 2017-e godine u gradskom području opštine Petrovac na Mlavi. Zahvaljujući ovom projektu, lokalna samouprava je dobila novu javnu rasvetu koja obezbeđuje efikasniju i ravnomerniju osvetljenost i ostvaruje finansijsku uštedu.