website maker

REFERENCE ESCO ELIOS

Partnerstvo za ugled.

2016. godinu obeležio je značajan korak ka realizaciji projekata na polju energetske efikasnosti u Srbiji.

Kao rezultat našeg poslovanja, u 2016. godini smo sa partnerima realizovali dva uspešna projekta na teritoriji opštine Ada i Žabalj. Ova dva projekta su pokrenula tržište javno-privatnog partnerstva u oblasti rekonstrukcije javne rasvete sa LED tehnologijom.

Ove godine smo potpisali javni ugovor sa opštinom Petrovac na Mlavi i sa gradom Kruševcem.


Rekonstukcija javne rasvete u opštini Ada (2016)

Prikaz projekta: projekat koji je ostvaren 2016-e godine predstavlja jedan od prvih projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti rekonstrukcije javne rasvete sa LED svetiljkama u Srbiji. Zahvaljujući ovom projektu, lokalna samouprava je dobila novu javnu rasvetu koja obezbeđuje efikasniju i ravnomerniju osvetljenost i ostvaruje finansijsku uštedu.

Rekonstrukcija javne rasvete u opštini Žabalj (2016)

Prikaz projekta: projekat koji je ostvaren 2016-e godine predstavlja jedan od prvih projekata javno-privatnog partnerstva u oblasti rekonstrukcije javne rasvete sa LED svetiljkama u Srbiji. Zahvaljujući ovom projektu, lokalna samouprava je dobila novu javnu rasvetu koja obezbeđuje efikasniju i ravnomerniju osvetljenost i ostvaruje finansijsku uštedu.

Modernizacija javne rasvete u gradskom delu opštine Petrovac na Mlavi (2017)

Prikaz projekta: projekat koji je ostvaren 2017-e godine u gradskom području opštine Petrovac na Mlavi. Zahvaljujući ovom projektu, lokalna samouprava je dobila novu javnu rasvetu koja obezbeđuje efikasniju i ravnomerniju osvetljenost i ostvaruje finansijsku uštedu.

Modernizacija javne rasvete u naseljenim mestima grada Kruševca (2017-2018)

Prikaz projekta: projekat, čija je realizacija u toku, predstavlja najveći projekat rekonstrukcije javne rasvete kroz model javno-privatnog partnerstva sa LED svetiljkama u ovom regionu. Zahvaljujući ovom projektu, naseljena mesta grada dobijaju novu javnu rasvetu koja obezbeđuje efikasniju i ravnomerniju osvetljenost i grad ostvaruje finansijsku uštedu od prvog dana perioda garantovanja.